CDA en PvdA willen energie beschermen

Ten minste de helft van de elektriciteit die in Nederland wordt verbruikt, moet in eigen land worden geproduceerd door energiebedrijven die in Nederlandse handen zijn.

Dit zeggen de Kamerleden Crone (PvdA) en Hessels (CDA) naar aanleiding van recente ontwikkelingen in Europa, waarbij EU-lidstaten hun nationale energiebedrijven beschermen tegen overname door buitenlandse partijen. De Franse regering kondigde het afgelopen weekeinde overhaast een fusie van energiebedrijven aan om zijn markt tegen een buitenlandse overname te beschermen.

Crone stelt voor spoedig een 'rondetafelbijeenkomst' te beleggen met de aandeelhouders in de energiebedrijven provincies en gemeenten. Ook werkgevers en vakbeweging wil hij uitnodigen. Hessels steunt dit voorstel. Beiden willen van de aandeelhouders weten of ze de energiebedrijven in publieke handen willen houden en of ze in Nederlandse energieproductie blijven investeren. Een minderheid van de Nederlandse elektriciteitscentrales is van de buitenlandse energiebedrijven Eon en Electrabel. Een deel van de Nederlandse stroom wordt ingevoerd.

Crone vindt dat de mededingingsregels aangepast moeten worden, zodat Nuon en Essent hun productiebedrijven kunnen fuseren. De toezichthouder voor de energiemarkt, de DTe, buigt zich over deze kwestie.

Na van het machtsvertoon van energiereuzen in Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje deinzen Kamerleden terug voor de 'uitverkoop' van Nederlandse productiebedrijven aan buitenlandse concerns. Dat kan gebeuren zodra de bedrijven gesplitst zijn in een productie-/leveringsbedrijf en een netwerkbedrijf, wat minister Brinkhorst (Economische Zaken) wil. 'We moeten het eigen belang van Nederland verzekeren en goed kijken naar wat er in Europa gebeurt', zegt Hessels. Een Kamermeerderheid blijft voor splitsing.

Kamerlid De Krom (VVD) blijft het kabinetsbeleid steunen. 'Het belangrijkste is dat de Europese grenzen voor energie open gaan. Ik wil weten wat de Europese Commissie van Frankrijk vindt. Wij willen geen Frans model van een groot staatsbedrijf. Dan betaalt de consument altijd te veel.'

Een woordvoerder van Brinkhorst zegt dat door splitsing van de energiebedrijven de netwerken buiten eventuele overnames blijven. De minister ziet in de jongste Europese ontwikkelingen een bevestiging van zijn standpunt dat concentratie in de Europese energiesector onvermijdelijk is.

Energie: pagina 13

    • Roel Janssen