Witwassen: half miljard voor schatkist

De Nederlandse overheid ontvangt jaarlijks naar schatting een half miljard euro aan belastinginkomsten die te maken hebben met het witwassen van geld.

Witwassen, zo blijkt uit een studie die onlangs is gepresenteerd, wordt bevorderd door de fiscale en juridische mogelijkheden die Nederland biedt. Nederland kent een zeer gunstig belastingklimaat voor houdstermaatschappijen van buitenlandse ondernemingen. Nederland is een belastingparadijs, citeert de studie een onderzoek van de Amerikaanse belastingdienst. De constructies kunnen gebruikt worden voor witwasactiviteiten. Dit levert de Nederlandse economie groei, werkgelegenheid en belastinginkomsten op.

'Het vermoeden bestaat dat veel witwassen via deze grote instellingen plaatsvindt. De publieke sector verliest geen inkomen omdat Nederland een doorvoerland voor witwassen is en geen last heeft van de negatieve effecten ervan', aldus het rapportThe amounts and the effects of money laundering. Het onderzoek is verricht door de Utrecht School of Economics in opdracht van het ministerie van Financiën. Vorige week vrijdag is het rapport in de openbaarheid gebracht.

Volgens het rapport wordt jaarlijks tussen de 18 en 25 miljard euro in Nederland witgewassen. Dit komt neer op 4 à 5 procent van het bruto binnenlandse product (bbp). Een deel (3,8 miljard euro) heeft betrekking op winsten van de Nederlandse criminele sector, het grootste deel (14 à 21 miljard euro) is afkomstig uit het buitenland met de Verenigde Staten als verreweg het belangrijkste land van herkomst.

Volgens internationale vergelijkingen levert één miljoen euro witwasgeld één arbeidsplaats op en draagt één miljard euro witwasgeld 0,1 procent bij aan de groei van het bbp. Tegenover dit positieve effect staat het dempende effect van aantrekking van meer criminaliteit als gevolg van witwasactiviteiten.

De studie heeft ook onderzoek verricht naar de effecten van witwassen op de financiële betrekkingen van Nederland met Suriname, de Antillen en Aruba. Hiervoor is een vergelijking gemaakt met de ontwikkelingshulp die Nederland verstrekt. Het blijkt dat het bedrag aan geld uit de Antillen waarvan de verdenking bestaat dat het in Nederland wordt witgewassen, ongeveer even groot is als de officiële hulp die Nederlands verstrekt. In het geval van Suriname is het bedrag dat naar Nederland stroomt zelfs groter dan het hulpbedrag.

    • Roel Janssen