Roddels witwassen

Juist speurders moeten het verschil kennen tussen vermoedens en harde feiten. Zolang vermoedens niet tot bewijs leiden, horen ze niet in een strafdossier thuis, zeker niet als iemand op die manier wordt beschadigd. De boterzachte bedenkingen tegen strafpleiter A. Moszkowicz en de liefdesrelaties die zich in zijn omgeving zouden afspelen, horen daarom niet thuis in het strafdossier van zijn van afpersing, mishandeling en bedreiging verdachte cliënt, Willem Holleeder. Het Openbaar Ministerie maakt ten onrechte geen onderscheid tussen de verdachte en zijn advocaat, die de dure rechtstatelijke plicht heeft zijn cliënt te verdedigen. Zolang Moszkowicz niets concreets ten laste kan worden gelegd, hoort hij als advocaat niet te worden belemmerd in zijn werk.

Gevaarlijk en schadelijk voor Moszkowicz is de weergave in het dossier van de inhoud van gesprekken van hem met de Criminele Inlichtingendienst over zijn relatie met Holleeder. Dergelijke gesprekken met instanties moeten vertrouwelijk blijven, omdat ze de kwetsbare relatie tussen de advocaat en zijn cliënt schaden en bedreigingen kunnen uitlokken of erger.

De Criminele Inlichtingendienst is geen opsporingsinstantie. De rapportages van deze dienst dragen bij aan vermoedens die in sommige gevallen kunnen leiden tot verder onderzoek. Het doet denken aan een eerder geval van een advocaat die in zijn hemd werd gezet toen hij Justitie tipte over een mogelijke aanslag op officier van justitie Plooij. De dreigende aanslag en de tip van een niet nader genoemde advocaat werden publiek gemaakt door Plooij, de naam van de advocaat kwam in een strafdossier terecht en het werd ook onder criminelen bekend.

Justitie heeft door jaren verwaarlozing een grote achterstand opgelopen in haar strijd tegen de georganiseerde misdaad in Nederland. Mensen die worden bedreigd of afgeperst, durven geen aangifte te doen. De meeste moorden op klaarlichte dag op straat in het criminele milieu blijven onopgelost. Het is van belang dat justitie die achterstand zo snel mogelijk inloopt door goed speurwerk en deugdelijk bewijs. Intimidatie van advocaten door het verstrekken van zachte belastende informatie hoort daar niet bij. Er wordt terecht gesproken van het 'witwassen van informatie': in een justitieel document krijgen zelfs roddels officiële betekenis. Vooral als strafdossiers over veel advocaten en verdachten die met de zaak te maken hebben, moeten worden verspreid, is het risico op lekken groot.

De informatie over Moszkowicz in het strafdossier is daadwerkelijk uitgelekt. Justitie is daar als samensteller van het overbodige dossier medeverantwoordelijk voor. De vraag is ook wat de rechter heeft aan informatie die niet leidt tot veroordeling van de verdachte. Als justitie bewijs denkt te hebben van een onwettige relatie tussen een advocaat en zijn cliënt moet de advocaat worden vervolgd. Als er niet wordt vervolgd, mogen onbewezen beweringen niet in strafdossiers van andere zaken worden gesmokkeld.