Moeders kennen de crèche niet

Nederlandse moeders weten vaak maar weinig van de manier waarop de crèche en de buitenschoolse opvang werken. Daarom houden ze hun kinderen het liefst thuis.

SCP-onderzoekster Wil Portegijs

In Scandinavië, België en Frankrijk is de crèche en opvang na schooltijd heel normaal. Maar Nederlandse vrouwen zijn huiverig voor kinderopvang, zo zegt onderzoekster Wil Portegijs van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het SCP presenteert morgen onderzoek naar de opvattingen over crèches en andere formele opvang voor kinderen.

Zijn Nederlandse vrouwen ouderwets?

'Dat hebben we niet onderzocht. Maar vergeet niet dat we in Nederland nog maar relatief kort ervaring hebben met kinderopvang. Hier is, langer dan in het buitenland, het ideaal geweest zelf de opvang van kinderen ter hand te nemen. Veel Nederlandse vrouwen wéten maar heel weinig van crèches. Wil je meer vrouwen aan het werk krijgen, moet je eerst het vertrouwen in de opvang vergroten.'

Het maakt niet uit hoeveel geld de overheid in de opvang pompt?

'Ik zou het jammer vinden als dat de conclusie van de politiek is op dit rapport. Die conclusie zou bovendien ook helemaal niet gerechtvaardigd zijn. Ouders vinden de opvang duur.

'Wat wij verder gevonden hebben, is dat op dit moment het aanbod van opvang geen beperkende factor is. Voor ouders met kinderen tot vier jaar die opvang willen, zijn er genoeg plaatsen. Maar als de vraag naar opvang toeneemt, moet er natuurlijk wel weer worden uitgebreid.'

Heeft het plan van Van Aartsen en Bos om het aantal opvangplaatsen te vergroten, zin?

'Dat plan kan zeker zin hebben. Want voor kinderen boven de vier jaar, is er momenteel weinig aanbod aan kinderopvang. Maar ik vind het plan tot nu toe heel knullig naar buiten gebracht. Ik hoor Van Aartsen en Bos alleen maar zeggen dat de arbeidsparticipatie van vrouwen omhoog moet. Niet of buitenschoolse opvang ook goed is voor de kinderen zélf. Ouders willen weten of het ook goed is voor hun kinderen, niet alleen maar voor de economie.'

Hoe kunnen Van Aartsen en Bos hun plan wél tot een succes maken?

'Door de kwaliteit van de opvang centraal te stellen. Wat goed is voor het kind moet uitgangspunt zijn voor de vormgeving van die opvang. Dus moet je onderzoek doen naar wat ouders willen van die opvang. Ouders vertrouwen hun kinderen niet zomaar aan iemand toe.'

Je moet dus geen bijstandsmoeders inzetten?

'Als ze niet gekwalificeerd zijn, niet.'

Nederlandse moeders vinden twee dagen op de crèche het maximum.

'Op dit moment is de cultuur in Nederland dat kinderen het beste af zijn bij hun moeder. En dat je, als je fulltime werkt als moeder, je je kinderen tekort doet.'

Moet die cultuur veranderen?

Ik vind het jammer dat vrouwen die wel zouden willen werken, dat nu niet doen omdat ze geen vertrouwen hebben in de opvang. Maar ik zie óók dat dat beeld heel snel verandert. Je kunt dus zeggen: waarom gaat het niet harder. Je kunt ook zeggen: het schiet al lekker op.'

    • Japke-d. Bouma