Moeders geen vertrouwen in kinderopvang

Nederlandse vrouwen hebben weinig vertrouwen in crèches en andere formele vormen van kinderopvang. Twee op de drie moeders zouden hun kinderen liever niet hieraan toevertrouwen.

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in het rapport Hoe het werkt met kinderen. Uit het rapport, dat morgen officieel openbaar wordt gemaakt, blijkt dat meer dan de helft van de moeders vindt dat een kind het beste altijd door de eigen ouders kan worden opgevangen. Driekwart van de moeders vindt dat de zorg voor een kind niet, of slechts voor maximaal één of twee dagen per week door anderen kan worden overgenomen. Liever brengen ze hun kind naar (schoon)ouders, andere familieleden of bekenden. Nederlandse moeders willen gemiddeld niet meer dan 20 uur per week werken, zelfs als de kinderen uit huis gaan.

Volgens het SCP maakt het rapport duidelijk dat het weinig zin heeft louter het aantal kindplaatsen uit te breiden of kinderopvang te subsidiëren. Er zijn weinig moeders die niet of minder werken dan ze willen omdat ze geen opvang kunnen krijgen of betalen. Belangrijker is het vertrouwen in de opvang te vergroten, zegt SCP-onderzoekster Wil Portegijs. Het plan van VVD-fractieleider Van Aartsen en PvdA-fractieleider Bos om scholen te verplichten naschoolse opvang te bieden, zal dan ook alleen gevolgen hebben voor de arbeidsparticipatie van vrouwen als het vertrouwen in de opvang toeneemt, zegt Portegijs.

Erna Hooghiemstra, directeur van de Nederlandse Gezinsraad, zegt dat Nederlandse moeders veelal zo negatief zijn over crèches omdat kinderopvang in ons land louter gezien wordt als een middel om de arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten. 'Er wordt nooit gezegd of het goed is voor kinderen.'

VVD-fractievoorzitter Van Aartsen zei zondag dat hij 'alle onderzoeken allemaal heel interessant' vindt, maar dat 'we gewoon doorzetten' met het plan scholen te verplichten buitenschoolse opvang aan te bieden 'Daar valt ook onder dat je aan imagoverbetering van de opvang gaat werken', zo zegt de woordvoerder van Van Aartsen. 'We vinden het vergroten van de arbeidsparticipatie van vrouwen te belangrijk.'