Iran meldt akkoord met Rusland over kernprogramma

Iran heeft gisteren gezegd dat het een 'basisakkoord' heeft bereikt met Rusland over uraniumverrijking in dat land. Maar het betekent nog niet dat Teheran zal afzien van uraniumverrijking in Iran zelf, zoals met name de Verenigde Staten en de Europese Unie eisen. Toezeggingen daarover heeft Iran niet gedaan. Ook van Russische zijde wordt gesuggereerd dat Iran blijft vasthouden aan uraniumverrijking op eigen grondgebied.

Dat is gisteren gezegd na afloop van een bezoek van het hoofd van Iraans nucleaire programma, Gholamreza Aghazadeh, en de chef van het Russische Atoomenergie Agentschap, Sergei Kirijenko, in Bushehr in Zuid-Iran. Daar bouwen de Russen een kerncentrale.

Beide partijen beklemtoonden op een persconferentie dat er nog grote obstakels uit de weg moeten worden geruimd voor er een definitieve oplossing is van de crisis rond Irans kernprogramma. 'Wat betreft de joint venture [voor Russisch-Iraanse uraniumverrijking, red.] hebben we een basisovereenkomst bereikt', zei Gholamreza Aghazadeh. 'De onderhandelingen zullen de komende dagen in Rusland worden voortgezet.'

Zijn Russische gesprekspartner liet vanochtend bij terugkomst in Moskou weten dat er nog maar 'weinig tijd' is voor het bereiken van een alomvattend akkoord over het Iraanse nucleaire programma, maar dat het bereiken van zo'n akkoord naar zijn overtuiging wel mogelijk moet zijn.

De Iraanse kwestie komt vandaag ook ter sprake tijdens overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel. De EU en de VS verdenken Iran ervan kernwapens te willen ontwikkelen. Daarom willen zij voorkomen dat Iran zelf uranium verrijkt.

Het Internationale Atoomenergie Agentschap (IAEA) in Wenen stelde begin deze maand de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties formeel op de hoogte van zijn bezorgdheid over Irans nucleaire intenties. De Veiligheidsraad wacht nu met besprekingen over eventuele sancties tegen Iran op nieuwe rapportage van het IAEA op 6 maart aanstaande.

Om verdere escalatie te voorkomen heeft Moskou voorgesteld uranium voor Irans kerncentrales te verrijken in Rusland. De EU is daar niet tegen, maar wil wel dat Teheran dan afziet van die activiteit in eigen land. Die toezegging heeft Iran niet gedaan, en daarom gaat de EU er vooralsnog van uit dat Iran slechts uit is op tijdrekken.