Campagne tegen terreur van start

Den Haag, 27 febr. De ministers Donner (Justitie, CDA) en Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) hebben vanmiddag het startsein gegeven voor een landelijke voorlichtingscampagne over terreurdreiging in Nederland. De campagne, die bestaat uit radio- en televisiespotjes, advertenties en huis-aan-huisfolders moet aan burgers informatie verstrekken over hoe te handelen om aanslagen te voorkomen. In 2004 gaf 34 procent van de bevolking aan, behoefte te hebben aan meer informatie, vorig jaar is dat percentage gestegen naar 41 procent.