Wat heeft gemeenteraad eigenlijk in te brengen?

In NRC Handelsblad van 28 januari schetst u de problematiek van de verkeersstromen in de driehoek Amsterdam, Almere en Schiphol en de negatieve effecten van de eventuele verbinding A6/A9. Naast deze verkeersproblematiek speelt nog een aantal zaken in dit kwetsbare gebied waarvan een gedeelte vorig jaar via de Nota ‘Ruimte uit het Groene Hart’ is verwijderd ter ‘verstedelijking’.

Wat heeft de gemeenteraad in deze problematiek eigenlijk nog in te brengen? De grote spelers zijn de rijksoverheid, de provincie, de gemeenten Almere en Amsterdam, verder de binnenkort private economische grootmacht Schiphol en de technische uitvoerder, Rijkswaterstaat. Ook een deal van de rijksoverheid met een projectontwikkelaar om het terrein van de oude kruitfabriek op te ruimen, valt niet onder de democratische controle van de gemeenteraad. GS houden de zaak onder druk en proberen kleine gemeenten als de onze aan te zetten tot een fusie ter versterking van de bestuurskracht.

Moeten wij ons voorbereiden op een situatie als in Limburg waarbij hogere machten over de plaatselijke zorg en ‘betrokkenheid’ (dixit minister Dekker) voor een uniek gebied heen walsen en met behulp van de ME een plan doordrukken waarover ook deskundigen niet eensgezind zijn? Mag onze plaatselijke volksvertegenwoordiging alleen beslissen over de hoogte van de verkeersdrempels en de kleur van de bloembakken en worden ingrijpende beslissingen over onze directe omgeving elders genomen of via juridische claims afgedwongen?

Een dergelijke aanpak zal onze inwoners er niet toe aanzetten hun stem uit te brengen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

    • Jacob Veenhuysen
    • Voorz. Stichting Stad Muiden