Voor het klikken

In zijn column ‘Voor het klikken de klas uit’ (W&O 21 januari) focust Robbert Dijkgraaf op het hellend vlak waar het onderwijs in Nederland zich op bevindt: vakkennis en bevlogenheid van docenten worden verdrongen door (aangeleerde) pedagogiek en management. Helaas kan ik vanuit mijn eigen werkveld vaststellen dat dit zich niet alleen beperkt tot het onderwijs. Ook bij veel bedrijven en overheidsinstellingen overheerst ‘saai’ management: vasthouden aan normen, afspraken, regeltjes, de korte termijn. Kiezen voor de bekende weg en zorgen dat je later niets verweten kan worden.

Dat is echter de dood in de pot. Een bevlogen leider kan anderen overtuigen en echte veranderingen teweeg brengen. Engagement op de werkvloer is essentieel voor innovatie op grote en kleine schaal. Gedrevenheid geeft plezier in het werk en leidt via werklust en innovatie ook tot shareholder value.

Om de link weer met het onderwijs te leggen: een bevlogen leraar kan de basis leggen voor het engagement van toekomstige werknemers. En een enthousiaste sollicitant heeft meer kans van slagen dan een ongeïnspireerde slimmerik. Liever een wat minder breed opgeleide werknemer waarbij het vuur brandt, dan iemand die aan veel onderwerpen alleen onder tijdsdruk heeft kunnen ruiken.

Leuk om te zien dat naast ‘Voor het klikken de klas uit’ meteoroloog Hans Oerlemans werd neergezet als een gedreven man die op zijn intuïtie af durft te gaan. Helaas een uitzondering die regelmatig tegen de zwarte lamp van het establishment aan loopt....

    • Wouter Stapel