Uitgestoken hand staat symbool voor vriendschap

Menno Lievers beweert in zijn artikel ‘Wetshandhaving hoort bij tolerantie' (Opiniepagina, 21 februari) dat het schudden van handen tot het privédomein behoort.

Ten onrechte. Het behoort tot het publieke domein en is geen particuliere liefhebberij zoals godsdienst. De uitgestoken hand staat symbool voor aangeboden vriendschap en het weigeren van de uitgestoken hand voor vijandschap. In het openbaar al helemaal. Iets wat een geestelijk leider moet weten en toepassen als hij in een buitenland geestelijk gaat leiden. Het incident destijds met minister Verdonk was typerend voor de compromisloze mentaliteit van een orthodox beleden godsdienst.

Even typerend was dat de media uitsluitend aandacht gaven aan het incident en niet aan het feit dat alle andere aanwezige imams wel bereid waren de hand van een vrouwelijke minister te schudden. Voor sommigen (Wilders en zijn groep) zou juist dit wel eens nieuws geweest kunnen zijn.

    • Walter Crommelin