Tehuis gaat doorliggen uniform turven

Veertien van de ruim 300 Nederlandse verpleeghuizen hebben het afgelopen jaar hun verpleeghuiszorg verbeterd met een internationaal kwaliteitssysteem. Het gaat om het in de Verenigde Staten ontworpen systeem RAI, dat in 1990 is ontwikkeld op aandringen van het Amerikaanse Congres.

Een onderzoek waarop verpleeghuisarts Wilco Achterberg aan de VU promoveerde, wijst erop dat verpleegkundigen met RAI beter werk afleveren dan zonder. Het is de eerste objectieve maat voor de patiëntenzorg, constateert hij, waar patiënt, afdeling én verpleeghuis hun voordeel mee kunnen doen. Hij zegt ook: 'In Nederland bestaat nog een collectieve onmacht om verpleeghuiszorg op wetenschappelijk relevante feiten te baseren.'

Duizenden verpleeghuizen in onder meer de VS, Canada, Zweden en Spanje werken met het systeem, soms verplicht. Directies kunnen aan de hand daarvan bewoners betere zorg leveren en hun prestaties verbeteren. Tegelijkertijd kunnen aankomende bewoners de huizen onderling beter vergelijken - de verpleeghuizen registreren allemaal dezelfde feiten op dezelfde manier, van percentage doorligwonden en depressies tot medicijngebruik en deelname aan sociale activiteiten. Met geld van staatssecretaris Ross (Volksgezondheid, CDA) hebben onderzoeks- en adviesbureau Prismanten de Octaafadviesgroep een gebruiksvriendelijke internettoepassing gemaakt.

Volgens projectleider Kool van Prismant is dit hét antwoord op de discussie over ondermaatse verpleeghuiszorg. 'Bij gebrekaan harde feiten draaien we ons nu vast in huilverhalen.'

De koepel van verpleegkundigen en verzorgenden AVVV steunt het initiatief. Arcares, de brancheorganisatie van verpleeghuizen, ontwerpt een eigen systeem.

VERPLEEGHUIZEN: pagina 3

    • Wubby Luyendijk