Taal van Warao-indianen

In haar artikel over de woorden die de Warao-Indianen uit het Nederlands hebben overgenomen (NRC Handelsblad, 4 februari) verzuimt Nicoline van der Sijs het Warao leenwoord te vermelden dat het meest veelzeggend is over de (handels-)contacten tussen onze zeventiende- en achttiende-eeuwse voorvaderen en de autochtone bewoners van de Orinocodelta en het noordwesten van Guyana.

Dit woord is sopi (alcohol, rum). Sopi slaat op het Nederlandse zoopje (drank, teug, slokje sterkedrank), een term die we nu nog gebruiken in de betiteling koek-en-zoopje (of: zoopie) voor een stalletje op het ijs. De ruime verbreiding van de term sopi in de Guyana’s is natuurlijk illustratief voor de rol die alcohol speelde in de relatie tussen de Indiaanse bewoners van het gebied, de geïmporteerde Afrikaanse slaven, en de handelaars/kolonisators uit Holland en Zeeland.

    • Dr. Arie Boomert