Snelle speeltjes voor miljardairs

Robbert Dijkgraaf zegt in zijn column (W&O 18 februari) dat Solvay zijn kapitaal had verdiend met een methode om soda uit ammoniak te maken. Dat is chemisch onmogelijk: Na2CO3 (soda) valt niet af te leiden uit NH3 (ammoniak). Het wordt in het Solvay-proces gefabriceerd door eerst ammoniak en dan kooldioxide in een keukenzoutoplossing te leiden, volgens de reactie keukenzout plus kalksteen geeft soda plus calciumchloride.

    • Prof.Dr. L.J.G. Schermerhorn