Opnieuw voedselhulp van VN voorN-Korea

De Verenigde Naties gaan opnieuw voedselhulp geven aan Noord-Korea. Maar dan moet het land wel inspecties toestaan om de juiste verdeling van de hulp te garanderen.

De VN-voedselhulporganisatie WFP heeft dat deze week besloten, na een verzoek daartoe van het regime in Pyongyang.

Vorig jaar gaf de Noord-Koreaanse regering te kennen de voedselhulp om te willen zetten in ontwikkelingshulp - kennelijk in een poging om van het imago van totale afhankelijkheid af te komen. Maar vervolgens legde zij het WFP dermate veel beperkingen op dat de organisatie vorig jaar december besloot om Noord-Korea te verlaten - wel met de aantekening dat miljoenen mensen in het land nog hulpbehoevend zijn. Pyong-yang wilde onder andere het aantal hulpverleners van het WFP verminderen en hun bewegingsvrijheid aan banden leggen.

Begin deze week werd bekend dat Noord-Korea opnieuw voedselhulp wil, al ziethet regime dit zelf liever als 'ontwikkelde hulp voor jonge kinderen en zwangere vrouwen'. Ongeveer 1,9 miljoen mensen zouden in aanmerking komen voor de hulp, op een totale bevolking van 23 miljoen. Het WFP stelt wel voorwaarden.De VS en andere donors willen voorkomen dat voedselhulp naar het leger en het partijkader gaat. Daarom wil het WFP inspecties kunnen blijven uitvoeren. (AP, Reuters)