Legionellabacterie in gevangenissen

Rotterdam, 25 febr. De legionellapreventie in gevangenissen schiet tekort. De inspectie van het ministerie van VROM heeft in twaalf inrichtingen de gevaarlijke bacterie aangetroffen. Voor zover bekend is niemand ziek geworden. Pagina 2