Legionella in 12 gevangenissen

De legionellapreventie in gevangenissen schiet tekort. De VROM-Inspectie heeft in twaalf inrichtingen de gevaarlijke bacterie aangetroffen. Voor zover bekend zijn er geen mensen ziek geworden door deze besmetting, meldde de inspectie gisteren.

De dienst heeft in 2004 en 2005 in totaal onder 105 gevangenissen een enquête gehouden. Op basis van deze resultaten heeft de inspectie ook 30 inrichtingen gecontroleerd. De Rijksgebouwendienst, eigenaar van 85 van de onderzochte gevangenissen, heeft inmiddels maatregelen getroffen. De Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie is de exploitant van deze inrichtingen. Justitie is hiermee verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen om legionella te voorkomen. De VROM-Inspectie zal in het tweede kwartaal controleren of de situatie in de inrichtingen is verbeterd.

Legionellabacteriën kunnen ziekteverwekkend en zelfs dodelijk zijn als zij in bepaalde hoeveelheden (via kleine waterdeeltjes in de lucht) worden ingeademd. De meeste mensen worden er niet ziek van. Wie wel ziek wordt, krijgt longontsteking.

Eigenaren van locaties met een hoog risico, zoals ziekenhuizen, zwembaden, asielzoekerscentra, gevangenissen, kampeerterreinen, bungalowparken en hotels, zijn volgens de Waterleidingwet verplicht een risicoanalyse uit te voeren en maatregelen te nemen om legionellabacteriën te voorkomen. Ook moeten ze verplicht het leidingwater periodiek op legionellabacteriën controleren.

De meest bekende legionella-uitbraak is die op de West-Friese Flora in Bovenkarspel in 1999. Daardoor stierven uiteindelijk 32 mensen.