'Leger Irak is niet op taak berekend'

Het aantal Iraakse legerbataljons dat zonder militaire hulp van de Verenigde Staten is opgewassen tegen opstandelingen is gedaald van één naar nul. Dit heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie gisteren bekendgemaakt.

Daar staat volgens het Pentagon tegenover dat het aantal Iraakse bataljons (van 700 tot 800 soldaten) dat de strijd aankan mét Amerikaanse troepen in een ondersteunende rol de afgelopen drie maanden is toegenomen van 36 naar 53.

De cijfers komen uit het jongste kwartaalbericht van het Pentagon over de capaciteiten van het Iraakse leger dat gisteren werd gepresenteerd. Voor de reden van de degradatie van het ene bataljon dat zelfstandig de strijd aankon, verwees luitenant-generaal Gene Renuart naar de materiële en logistieke problemen in het 232.000 militairen tellende Iraakse leger.

In Irak zijn, bijna drie jaar na de invasie die een eind maakte aan het bewind van dictator Saddam Hussein, 136.000 Amerikaanse soldaten. Een van hun belangrijkste taken is het versterken van de competentie van het Iraakse leger. In het kwartaalbericht van eind september meldde het Pentagon dat het aantal Iraakse bataljons dat zelfstandig de strijd aankon van drie naar één was gedaald.

De Amerikaanse president George W. Bush riep de bevolking van Irak gisteren op tot zelfbeheersing in de huidige precaire situatie. Hij prees de inspanningen die de politieke en religieuze leiders in Irak zich hadden getroost om de golf van geweld te beteugelen die volgde op de aanslag woensdag op de shi'itische Gouden Moskee van Samarra. 'Irak blijft een ernstige situatie. Maar ik ben optimistisch, omdat het Iraakse volk heeft gesproken, en het Iraakse volk zijn intenties duidelijk heeft gemaakt. Ze willen dat hun land een democratie wordt', aldus president Bush.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, die gisteren in Washington terugkeerde van een reis door het Midden-Oosten, herhaalde haar oproep aan de Iraakse politieke stromingen opnieuw te proberen een regering van nationale eenheid te vormen. Zij sprak naar aanleiding van de sektarische geweldsuitbarstingen van deze week van 'een buitengewoon zwaar en buitengewoon delicaat moment'. Zij bestempelde het geweld als 'een aanslag op de eenheid van Irak' en zei dat de bevolking langzamerhand ten einde raad is.

De Iraakse autoriteiten hebben het uitgaansverbod verlengd dat in verschillende delen van het land was ingesteld na 'Samarra'. Desondanks waren gisteren in twee districten van Bagdad sunnitische moskeeën opnieuw het doelwit van wraakacties.

Agenten van de Duitse inlichtingendienst BND in Irak hebben tijdens de Amerikaanse invasie inlichtingen verstrekt aan het Amerikaanse leger, maar de informatie was voor de oorlogvoering niet van belang, rapporteerde een commissie van het Duitse parlement gisteren. Begin dit jaar lekte uit dat de VS de BND om assistentie hadden gevraagd. Dat wekte beroering in Duitsland, dat officieel tegen de Irak-oorlog was. (AFP, AP, Reuters)