Internet Voorkeur

Grijp je kansen.Een portable playstation, de nieuwste mobiele telefoon, een vette mp3-speler. Om een beetje mee te komen op het schoolplein moeten kinderen diep in de buidel tasten. Op de website van www.nibudjong.nl is berekend waar jongeren zoal hun geld aan uitgeven. Een veertienjarige blijkt van de gemiddeld € 80inkomsten uit zakgeld, kleedgeld en bijbaantje vooral veel kleding te kopen, maar een mobiele telefoon (€ 15 euro), uitgaan en alcohol (€ 10+ € 35), cosmetica (€ 9) en snoep (€ 15) zijn ook grote kostenposten. Voor ouders met een kleine beurs bestaan veel regelingen om financiële verlichting te brengen bij schoolreisjes of muziekles. Omdat weinig gebruik wordt gemaakt van die regelingen, is de site www.grijpjekansen.nl in het leven geroepen. Om dan tenminste kinderen zélf op deze mogelijkheden te wijzen. De site geeft tips om besparingen aan je ouders door te geven, zoals manieren om kwijtschelding van belasting te regelen, ziektekosten te drukken of de mogelijkheid om een beroep te doen op de Stichting Leergeld: die zorgt dat kinderen uit gezinnen met een smalle beurs toch lid kunnen worden van een sportclub of muziekvereniging.