Grote prijs voor tekenaar Behrendt

'Fritz Behrendt is een van de hele grote karikaturisten en commentatoren van onze wereld', zei de Oostenrijkse kanselier Wolfgang Schüssel afgelopen woensdag in een toespraak in Wenen ter gelegenheid van de hoge onderscheiding - het Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst - die de Nederlandse kunstenaar werd toegekend voor zijn levenswerk.

Schüssel wees in zijn toespraak, refererend aan de actualiteit, op de betekenis van de persvrijheid als een van de essentiële waarden van de moderne wereld. Gelijktijdig herinnerde hij aan de verantwoordelijkheid die deze vrijheid met zich meebrengt. Een karikaturist staat met zijn 'gecomprimeerde vertelsels' soms voor een delicate taak en moet behoedzaam tussen beide grenzen laveren, aldus Schüssel. 'Fritz Behrendt heeft in zijn werk deze grenzen nooit overschreden en heeft desondanks duidelijk en onomkoopbaar zijn mening kondgedaan.'

Wolfgang Schüssel had zich ondanks de drukke werkzaamheden die het voorzitterschap van de Europese Unie voor Oostenrijk met zich meebrengt, de prijsuitreiking niet laten ontgaan. Als kind was hij al geïnteresseerd en had hij genoten van Behrendts karikaturen, zo deelde hij mee - niet verwonderlijk voor wie weet dat de politicus een hobby-tekenaar is die regelmatig het potlood ter hand neemt, zelfs tijdens de politieke debatten in het parlament. Schüssel roemde de virtuoze filigrane techniek van de Nederlander.

In zijn dankwoord vroeg de opvallend dynamisch en jeugdig ogende Behrendt (1925) 'respect en fatsoen' van alle journalisten, want 'deze twee principes vormen de basis van iedere functionerende democratie en van het Europese model.' Behrendt, wiens voorouders uit alle windstreken komen en die meerdere vaderlanden zegt te hebben, bestempelde zich als 'een enthousiast Europeaan.'

Gelijktijdig met de prijsuitreiking verscheen bij de Oostenrijkse uitgever Ibera Verlag Ein europäischer Zeichner, een bloemlezing uit Behrendts werk van de laatste decennia. Deze 'Behrendt-bijbel' bevat tevens een autobiografische inleiding en herinneringen van familieleden en vrienden.

De tekeningen van Behrendt verschijnen nog altijd in vele buitenlandse periodieken. Twee keer per week tekent hij ook voor De Telegraaf.

    • Wil Rouleaux