Goed openbaar vervoer beter dan een nieuwe autoweg 2

De plannen van Rijkswaterstaat voor uitbreiding van de wegcapaciteit Almere-Schiphol zijn niet alleen af te keuren wegens het belang van het natuurbehoud zoals de actiegroep Spaar het Gein en het Platform A6/A9 betogen, maar vooral ook omdat weer volledig voorbijgegaan wordt aan het bestaan, sinds enkele decennia, van de frequente treinverbinding van Lelystad via Almere (met 5 stations!) met zowel Schiphol als Amsterdam CS, typerend genoeg ook ontbrekend op het kaartje dat Rijkswaterstaat voor dit artikel leverde. Die treinverbinding is indertijd nu juist aangelegd om de nieuwe groeikern Almere, later gepromoveerd tot Vinexlocatie-gemeente, een goede openbaarvervoerverbinding met Amsterdam te geven en aldus de autocongestie te verminderen.

Stimulering van het gebruik ervan, uiteraard in combinatie met park & ride aan begin- en eindpunt, zou niet alleen de geciteerde kronkelredenering dat „een kilometerheffing de files nog het meeste terugdringt, maar dat daarvoor de doelstelling om in deze regio juist meer autoverkeer mogelijk te maken zou moeten worden losgelaten“ zinledig maken maar, bovenal, het bestaande wegennet beschikbaar laten voor echt noodzakelijk (vracht!-)verkeer over de weg.

    • Ir. A.G. Spruijt