Geteste biatleten Oostenrijk negatief

De dopingtests die tien Oostenrijkse langlaufers en biatleten vorige week zaterdag na een huiszoeking van de Italiaanse politie moesten ondergaan, zijn alle negatief. Dat heeft een woordvoerster van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gisteren meegedeeld.

Hoewel het IOC normaliter geen mededelingen doet over negatieve testuitslagen, werd vanwege de enorme aandacht deze keer een uitzondering gemaakt. De uitkomst van de testen werd op de persconferentie nader toegelicht door Arne Lungqvist, de Zweedse voorzitter van de medische commissie van het IOC.

Lungqvist deelde mee dat het resultaat niet automatisch inhoudt dat de zaak gesloten is. Het IOC wacht nog op de uitkomsten van het onderzoek dat de Italiaanse politie heeft ingesteld. Mocht daaruit blijken dat er onrechtmatigheden hebben plaatsgehad, dan is niet uitgesloten dat het IOC alsnog tot sancties overgaat. Lungqvist doelt onder andere op de apparatuur die in een van de appartementen is aangetroffen, waarmee bloedtransfusies uitgevoerd zouden kunnen worden.

Lungqvist vertelde ook dat er na de politie-inval alleen urinetesten zijn afgenomen. Een bloedtest achtte het IOC niet wenselijk om de voorbereiding van sporters op hun competitie zo min mogelijk te verstoren. En evenmin noodzakelijk, omdat manipulatie van bloed over langere termijn te detecteren is.

De Zweedse voorzitter van de medische commissie bevestigde dat de twee naar Oostenrijk 'gevluchte' biatleten Wolfgang Perner en Wolfgang Rottmann tot de negatieve gevallen behoren.

Nu het IOC geen doping heeft gevonden bij de Oostenrijkse sporters, komt de affaire in een milder daglicht te staan. Tenzij de politie verboden middelen en verboden apparaten heeft gevonden, lijkt het schandaal minder omvangrijk dan het IOC met de omvang van de actie wilde doen geloven.

Markus Gandler, de teamchef van de Oostenrijkse biatleten en langlaufers, wil ondertussen dat de wedstrijden worden overgedaan. Hij vindt dat zijn atleten door de politie-inval ernstig in hun voorbereiding werden gestoord.