geld@nrc.nl

Een lezer overweegt zijn spaarloon over te hevelen naar de levensloopregeling. Niet verstandig, want dan komt de fiscus om de hoek kijken.

Geblokkeerd spaartegoed

Ik doe al zeker tien jaar mee aan de (verhoogde) FPU-regeling om eerder met werken te kunnen stoppen. Ik ben vijftig jaar en blijf dus niet onder de huidige regelingen vallen. Omdat de levensloopregeling voor mij te duur is, zal ik moeten blijven werken tot mijn 65ste. Ik vind het onbegrijpelijk dat ik niet aan mijn FPU-spaartegoed kan komen. De regering schaft voor mij een regeling af en blokkeert vervolgens mijn FPU-tegoed. Ik vind dit zeer onrechtvaardig.

(C.K.)

Dat u niet aan het FPU-spaartegoed kunt komen, is omdat het een pensioen betreft. Pensioen mag u niet afkopen. Het FPU-tegoed is overigens niet helemaal geblokkeerd. Wettelijk is het mogelijk om vroegpensioenopbouw over te hevelen naar de levensloopregeling, zodat mensen alsnog eerder met pensioen kunnen.Dit kan echter alleen als het betrokken pensioenfonds deze mogelijkheid biedt. Ik kan me voorstellen dat u dit als onrechtvaardig ervaart.

Nabestaandenpensioen

Van 1955 tot 1968 was ik (vrouw) gehuwd met een werknemer van Hoogovens. Hij bleef daar werken tot zijn pensionering in 1991 en hij overleed in 2002. Vorig jaar heb ik met het Hoogovens Pensioenfonds contact gehad over een nabestaandenpensioen. Men vertelde mij dat er sinds 1995 weliswaar een wet is inzake (nabestaanden)pensioen van gescheiden mensen, maar dat Hoogovens al sinds 1973 een eigen regeling heeft. Deze regeling sluit mensen die voor 1970 gescheiden zijn uit van nabestaandenpensioen. Dit is toch in strijd met de wet? Heeft het zin om toch een aanvraag in te dienen?

(F.I.)

De wet waar u op doelt zegt alleen iets over de verdeling van het pensioen bij scheiding vanaf het moment dat de wet in werking trad. Dat was 1 mei 1995. Er was geen sprake van terugwerkende kracht, behalve dat vrouwen die gescheiden waren voor 1981 onder bepaalde voorwaarden recht hadden op een kwart van het pensioen dat hun man tijdens het huwelijk opbouwde. Deze vrouwen moesten dit binnen twee jaar nadat de wet in werking was getreden, aankaarten bij het pensioenfonds.

Het is een schrale troost, maar u zou hiervoor niet in aanmerking gekomen zijn, omdat het huwelijk minstens 18 jaar geduurd moest hebben. Ik denk dat het Hoogovens Pensioenfonds niet in strijd met de wet handelt. Er zijn veel meer fondsen met vergelijkbare bepalingen. Voor de vrouwen om wie het gaat, is dit heel vervelend. Zij hebben toch al geen cent gezien van het pensioen van hun ex-man en ze waren getrouwd in een tijd waarin het normaal was dat gehuwde vrouwen thuisbleven.

Misverstand

Mijn man ontvangt sinds kort pensioen. Ongeveer 70 procent van zijn loon. Dat is minder dan wij dachten, want zijn AOW-uitkering wordt gekort op zijn pensioen. Dat is toch niet eerlijk? Hij heeft zijn pensioen toch zelf betaald.

(D.H.)

Dit is een hardnekkig misverstand. Over een deel van zijn loon heeft uw man geen pensioenpremie betaald. Dit deel wordt gecompenseerd door de AOW. Alleen over het gedeelte daarboven is premie betaald. In het ideale geval bedraagt het bruto pensioeninkomen 70 procent van het loon. Die 70 procent bestaat uit AOW plus werknemerspensioen. En niet, zoals veel mensen denken, uit AOW plus 70 procent van het loon.

Omdat u de AOW noemt, ga ik ervan uit dat uw man 65 is. Als hij 65 is en u nog niet, kan hij in aanmerking komen voor een partnertoeslag op zijn AOW-uitkering. Die toeslag krijgt hij alleen als u niet of nauwelijks een eigen inkomen hebt. Zodra u 65 wordt, vervalt de partnertoeslag. Vanaf dat moment hebt u recht op een eigen AOW-uitkering van 50 procent.

Belastingvrijstelling

De afgelopen jaren heb ik heel wat geld bij elkaar gespaard in de spaarloonregeling. Dit geld staat nog altijd op een geblokkeerde rekening. Voor mij is dat extra gunstig, omdat ik - hoewel ik mijzelf zeker niet bemiddeld zou noemen - in het bezit ben van een bescheiden aandelenportefeuille, waarvan de waarde de drempel in box 3 ruimschoots overschrijdt.

De geblokkeerde spaarloonrekening geeft mij een extra vrijstelling van meer dan 17.000 euro. Omdat ik wellicht eerder wil stoppen met werken, overweeg ik het saldo van de spaarloonregeling over te hevelen naar de levensloopregeling. Wat vindt u daarvan?

(G.O.)

Dat zou ik niet doen. Over het geld in de levensloopregeling moet u belasting betalen zodra u levensloopverlof opneemt, terwijl het geld in de spaarloonregeling onbelast is. De spaarloonregeling is afstel van belasting, de levensloopregeling slechts uitstel.

Meedoen aan de levensloopregeling is alleen verstandig als u ooit verlof wilt opnemen. Anders hebt u er niets aan. De spaarloonregeling levert contant geld op, maar het levensloopsaldo mag u alleen maar gebruiken voor verlof.

De extra vrijstelling in box 3 waar u op doelt, betreft overigens niet het totale saldo van de spaarloonregeling. Het betreft alleen het bedrag dat nog geblokkeerd is. Vorig najaar kon u eenmalig het spaarloon over de periode 2001-2004 deblokkeren. Als u dat niet hebt gedaan, is de vrijstelling nog wel van toepassing op dit bedrag.

Als u nog andere mogelijkheden zoekt om uw vrijstellingen in box 3 te vergroten, kunt u overwegen uw geld te beleggen in groene fondsen. Dat levert in box 3 een vrijstelling op van meer dan 52.000 euro. Bovendien krijgt u een extra heffingskorting van 1,3 procent van het vrijgestelde vermogen. Voor beleggingen in durfkapitaal gelden dezelfde voordelen. Alleen vervalt de extra heffingskorting als u niet rechtstreeks belegt in durfkapitaal (bijvoorbeeld een ondernemend nichtje steunen), maar indirect via participatiemaatschappijen.

Wilma van Hoeflaken

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenzaken.

    • Wilma van Hoeflaken