Eens: verzet is hypocriet

Er is geen kijk op dat andere energiebronnen tegen een redelijke prijs de hoeveelheid energie zullen kunnen leveren die Nederland nodig zal hebben, doordat bestaande centrales vervangen moeten worden en doordat de vraag ondanks bezuinigingsmaatregelen zal blijven toenemen. De - overigens geringe - hoeveelheid radioactieve afval kan tot een minimum worden teruggebracht en in zoutlagen worden opgeslagen. Het is onverstandig - en ook hypocriet - afhankelijk te blijven van nucleaire energie uit andere landen, zoals nuten dele het geval is. Hoe sneller we tot de bouw van een nieuwe kerncentrale besluiten, hoe beter.

    • Piet Buwalda