Donner: notariaat te liberaal

De vrije tarieven en toegenomen concurrentie in het notariaat vinden niet alleen veel weerstand binnen de beroepsgroep. Ook minister Piet Hein Donner van Justitie blijkt er geen warm voorstander van te zijn.

'Ik weet niet of het tot invoering van marktwerking in het notariaat was gekomen als ík destijds minister was geweest', zegt Donner in het vakblad Notariaat Magazine dat gisteren verscheen.

Sinds de invoering van meer marktwerking in het notariaat zes jaar geleden zijn veel notarissen in financiële problemen gekomen. Sommige praktijken gingen zelfs failliet.

Volgens Donner staat concurrentie op gespannen voet met de rol die notarissen in het maatschappelijke leven vervullen. 'Het primaire belang dat het notariaat dient (...) is het algemeen belang van de betrouwbaarheid van het rechtsverkeer. En dat wordt níet bevorderd door onderlinge concurrentie.'

De minister stelt in het interview dat notarissen diensten verlenen als verlengstuk van de overheid. 'Daarom is het ook zo'n bespottelijk idee dat notarissen onder de Europese dienstenrichtlijn zouden vallen. Dat is een complete miskenning van de positie van de notaris in ons rechtsbestel. We passen de dienstenrichtlijn toch ook niet toe op rechters onder het motto 'kiest u maar de rechter waarvan u de leukste uitspraak verwacht'?'

Maar het gaat Donner te ver om de liberalisering in het notariaat terug te draaien, want de commercialisering heeft niet tot 'grote ongelukken' geleid. 'Er is dus geen reden om terug te komen op de ingeslagen weg.'

Donner is niet onder de indrukvan kritiek uit Brussel en een onderzoek vankartelautoriteit NMa naar mededingingsbeperkingen. 'De heer Kalbfleisch is gewoon een ambtenaar. Hij heeft geen wetgevende bevoegdheid (...).'