de stemming

Liever geen foto

Hij wordt ermee geplaagd door zijn collega's en door mensen op straat. Alle Utrechtse lijsttrekkers staan op de verkiezingsaffiches, behalve Halbe Zijlstra van de VVD. 'Ik hou niet van die persoonlijke campagnes', zegt hij. 'Het moet om de inhoud gaan.'

De 37-jarige financiële entrepreneur wil wethouder worden. Zo niet, dan wordt dit zijn laatste periode als raadslid. Halbe Zijlstra: 'Ik heb het dan twaalf jaar gedaan en dan is het tijd voor een opvolger.'

Financiën is zijn wens. 'Daar zijn we goed in', zegt hij verwijzend naar zijn voorganger en partijgenoot Jan van Zanen, die burgemeester van Amstelveen werd.

De lange, charmante, 37-jarige geboren Fries begint plots te grijnzen. 'Wij van de VVD zijn ook van de kleine lettertjes, dus kijk nog maar eens goed naar de posters.'

Bij bestudering van de affiches Doe meer met Utrecht blijkt Halbe Zijlstra op de achtergrond te figureren. Rustig wandelend laat hij vier trimmende kandidaat raadsleden voorgaan. En ook op de campagnekaarten is de lijsttrekker in de periferieaanwezig. Als bouwopzichter op de kaart Doe meer met wonen. En op de campagnekaart Doe meer met veiligheid komt de lijsttrekker nochalant met zijn fiets aanwandelen. 'Zie het als een plagerijtje', legt Zijlstra uit. (CB)

Landelijk lokaal

De gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart gaan over lokale thema's. Toch hebben de landelijke politici die dit voortdurend herhalen, het maar druk met de verkiezingen. Vanaf volgende week is de Tweede Kamer met reces. Normaal gesproken gebruiken Kamerleden die tijd voor werkbezoeken en het lezen van stukken.

Nu hebben ze het vooral druk met campagne voeren voor verkiezingen waar zij naar eigen zeggen niets mee te maken hebben. PvdA-leider Bos heeft zijn Kamerleden gevraagd zo veel mogelijk het land in te gaan. Als zij een dag niet kunnen, moeten ze dat bij Bos melden. Dus hoe ziet de week van een Tweede-Kamerlid er de komende week uit? Hij voert campagne in Leeuwarden, Heerenveen, Boarnsterhim, Skasterlân en twee dagen Leeuwarden. Op 3 maart is hij vrij. (GV)

Club zonder kleur

Vlissingen verkeert bestuurlijk en organisatorisch in een crisis, menen GroenLinks en D66 aldaar. Volgens beide oppositiepartijen komt dat doordat de wethouders (twee PvdA'ers, een CDA'er en een VVD'er) verre van optimaal functioneren. Daarom willen GroenLinks en D66 na de verkiezingen 'een club wethouders die wordt gedragen door de hele raad - personen met managementkwaliteiten en desnoods zonder politieke kleur'.

Nadat de raad onlangs een initiatiefvoorstel daartoe verwierp, plaatsten GroenLinks en D66 een advertentie in de Provinciale Zeeuwse Courant: Vlissingen zoekt wethouders. Vijftien mensen reageerden. GroenLinks en D66 hebben twee van hen kandidaat gesteld voor het wethouderschap. Burgemeester Van Dok vindt het geen goed idee, schreef ze in het magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ze vindt dat politieke kleur er wel toe doet.

De bemoeienis van de burgemeester is bij de oppositie slecht gevallen, zegt GroenLinkser A. Soplantila. Hij vindt dat Van Dok partij kiest. 'En de burgemeester moet boven alle partijen staan.' Hij meent dat de burgemeester nu niet meer in aanmerking komt 'voor een rol in de informatie- en formatiefase na de verkiezingen van 7 maart'. (GdV)

Aldus...

'U heeft het hier nu niet tegen de eerste man van het CDA, maar tegen de minister-president van het Koninkrijk der Nederlanden.' (Premier Balkenende weigert vragen over het CDA te beantwoorden op zijn wekelijkse persconferentie)

'De Leefbaren en lokale partijen moeten het hebben van de categorie 'weet niet'.' (Oprichter Jan Nagel van Leefbaar Hilversum in het AD over de opiniepeilingen)

AGENDA

Wandelen tegen wegen

GroenLinks trekt er zondagmorgen op uit om te strijden tegen de geplande snelweg A6-A9 tussen Almere en Amsterdam. Vanaf 11.00 uur wandelen Femke Halsema, Wijnand Duyvendak en Kathalijne Buitenweg vanaf station Weesp naar het Naardermeer. Locatie: NS Station Weesp. Aanvang: 11.00 uur.

Brug of barrière

De vroegere D66-leider Hans van Mierlo houdt zondagmiddag in Amsterdam een lezing over 'Cultuur: brug of barrière'. Het is een herhaling van de lezing die hij hield op 5 mei 2005 in Wageningen. Aanvang: 17.00 uur, locatie: Odeon.

Meer rood op straat

In heel Nederland gaan PvdA'ers uit de Eerste Kamer, Tweede Kamer, Europarlement en gemeenteraden op zaterdag vanaf 10.00 uur opverschillende plaatsen in Nederland de straat op.