De lezer schrijft over energiesplitsing en hoofdartikel

1 Op zaterdag 11 februari plaatste u een interessant artikel over eenbuitengewoon belangrijke kwestie, getiteld:'Na de splitsing volgt de uitverkoop'. Ondertitel: 'Splitsing van Nederlandse energiebedrijven gaat de staat én de burger veel geld kosten.' De nadelen zijn zo enorm, dat ik het nuttig vond om te bedenken hoe de voordelen ook zonder de nadelen zouden kunnen worden bereikt. Te laat! Maandag is deze kwestie uitgebreid besproken in de Tweede Kamer.

Als mosterd na de maaltijd verschenen er maandag 13 februari nog drie ook interessante, aanvullende artikelen. Ik begrijp dat u aansluiting wilt zoeken met de actualiteit, maar voor veranderingen van structurele en zeer ingrijpende aard zoals deze zou ik eerdere plaatsing van opinievormende artikelen op prijs hebben gesteld.

Charles Boissevain

Leidschendam

2 NRC Handelsblad laat er zich op voorstaan de lezer geen mening op te dringen, maar allerlei standpunten, soms vrij extreme, aan het woord te laten. Een rubriek met de pretentieuze zinspreuk 'Lux et Libertas' wijkt daar wat van af. Hier poneert 'de redactie' haar visie, die zo gezaghebbend is dat de schrijver(s?) niet vermeld wordt (worden). Die stukken zijn informatief, maar hebben vaak een hoog enerzijds-anderzijds-gehalte zonder duidelijke conclusie. Wat mij echter het meest treft, is het feit dat de artikelenin deze rubriek dikwijls uit verschillende pen en hoek lijken te komen.

Gelukkig maar! Pleitte de redactie destijds voor het 'Amerikaans gelijk' in Irak, later sprak zij daarover andere taal. Hetzelfde nu weer met Afghanistan, zonder echt nieuwe argumenten.

Was de hele redactie van mening dat het uitstekend is als een Amerikaans ambassadeur zijn functie dankt aan financiële banden met de heer Bush? Stond de redactie echt achter het artikel over de Schipholbrand? Ik wil er voor pleiten deze artikelen te ondertekenen met initialen, desnoods een pseudoniem, zodat de lezer zich ook hier een oordeel kan vormen.

E.J. Dorhout Mees

Vorden