De krant antwoordt

1 Die artikelen hebben wel in de krant gestaan. Het nieuws over deze maatregel dateert van april 2004. Sindsdien bracht deze krant er twintig artikelen over. Op de opiniepagina's werden aan het kabinetsvoornemen de nodige discussies gewijd. Zoals op 31 maart 2004 toen de energiebedrijven zelf in een artikel expliciet waarschuwden voor de gevolgen van een splitsing voor de consument. Daarnaast schreven we er drie keer een commentaar over.

Maar uw kans om aan het publieke debat deel te nemen, is nog niet verkeken. Na de Tweede Kamer is de Eerste Kamer aan de beurt om het wetsvoorstel te bespreken. En volgend jaar zijn er Tweede-Kamerverkiezingen.

2 De hoofdartikelen zijn niet de weerslag van de mening van 'de redactie' maar van de krant. Een subtiel verschil dat in de praktijk groot is. De vijf commentatoren, onder wie de hoofdredacteur, hoeven niet dagelijks hun opvattingen in stemming te brengen bij de hele redactie. De redactie hoeft het er dan ook niet mee eens te zijn. De hoofdredacteur zorgt er vooral voor dat de opvattingen consistent zijn. Dat wil niet zeggen dat de krant niet van mening mag veranderen. Ook wij hebben baat bij (en soms last van) voortschrijdend inzicht.

We proberen onze hoofdartikelen op te schrijven als redeneringen bij het nieuws. De mening van de krant moet wel verankerd zijn in de beginselen van de krant zoals verwoord in het eerste hoofdartikel. Dat is nog na te lezen op www.nrc.nl. Tot die beginselen behoort onder meer de bereidheid 'om na te denken' en dus ook eigen opvattingen ter discussie te stellen.

Dat er geen naam onder het commentaar staat, is misschien een nadeel voor de lezer die er graag een persoon bij denkt. Maar het is voor het vasthouden aan de fictie van 'de mening van de krant' een voorwaarde. Het is een groot verschil of je een eigen mening opschrijft onder eigen naam of dat je namens 'de krant' commentarieert.Zo'n stukje proberen we een collectieve kwaliteit te geven. De commentatoren lezen daarvoor ook met elkaar mee.En initialen, of ondertekening, zou die ambitie onderuithalen en er een gewone column van maken. Die zijn er genoeg.

FolkertJensma

Hoofdredacteur

nieuwe kwesties: lezerschrijft@nrc.nl

    • Folkert Jensma