De kalen en de harigen

kaalNu we het toch over Chroesjtsjov hebben: u bent vast op de hoogte van het feit dat Rusland al 125 jaar lang beurtelings door een kale en een harige leider wordt geregeerd? De kaal-harig theorie wil dat kalen het land in rep en roer brengen en harigen de zaak daarna stabiliseren.
De kalen: Lenin, Chroesjtsjov, Andropov, Gorbatsjov. De harigen: Stalin, Brezjnev, Tsjernenko, Jeltsin. Poetin past in het schema: hij is kalende en compenseert dat met diagonaal overkammen.
(NB: Sommige neo-marxisten stellen dat Poetin met zijn haartrucs de synthese is waarin de historische antithese kaal-harig zich oplost. Hij is zowel kaal als harig!) 
Betekent de afwisseling van kaalkoppen en harigen iets? Lijkt me sterk, een serie van acht is statistisch nauwelijks signifikant. (Hoewel ook de laatste drie tsaren in het harig-kale schema passen) Toch houden we hier van zinloos theoretiseren. Misschien waren kale mannen, toen een frisgeschoren schedel nog niet sexy was, extra macho om hun vermeende verlies aan seksuele aantrekkingskracht te compenseren? En maakten ze er daarom zo’n puinhoop van?

    • Coen van Zwol