Brits Hof: artsen mogen doodziek kind laten sterven

Londen, 25 febr. Het Britse Hooggerechtshof heeft gisteren bepaald dat de artsen de ernstig gehandicapte peuter Charlotte Wyatt (bijna 3 jaar) op een natuurlijke wijze mogen laten sterven, ondanks het verzet van haar ouders daartegen. De artsen in het ziekenhuis in Portsmouth hadden (opnieuw) verzocht de behandeling te mogen staken. Verdere kunstmatige beademing is nutteloos en bezorgt het meisje nodeloos veel pijn, aldus de artsen. Volgens het Hof is haar gezondheid „aanzienlijk verslechterd“ en haar toestand thans uitzichtloos. In oktober had het Hof nog bepaald dat de artsen alles moesten doen om haar in leven te houden.