Boete geëist voor schending ambtsgeheim

Leeuwarden, 25 febr. Tegen raadslid C. Kloos van Leefbaar Tynaarlo is gisteren voor het gerechtshof in Leeuwarden een boete van 500 euro en een voorwaardelijke celstraf van vier weken geëist wegens schending van het ambtsgeheim. Het raadslid zou in augustus 2003 opzettelijk informatie uit de vertrouwenscommissie rond de herbenoeming van toenmalig burgemeester H. Pannekoek hebben gelekt. Eerder legde de rechtbank in Assen Kloos dezelfde straf op die de advocaat-generaal nu eiste. Kloos liet in augustus 2003 aan regionale media weten dat de vertrouwenscommissie waar hij in zat aanvankelijk een negatief advies had geformuleerd over de benoeming van de burgemeester. Na overleg met de burgervader kantelde dit advies naar een positief advies. Pannekoek zou een nieuwe ambstermijn krijgen als hij beloofde zelf vervroegd terug te treden. De pensioenopbouw zou volgens Kloos daardoor gunstiger uitvallen. Kloos stapte uit de commissie omdat hij niet achter een dergelijke deal stond. De advocaat-generaal stelde dat het raadslid zich met het lekken boven de wet heeft gesteld. Het Hof doet op 10 maart uitspraak.