Accountant uit vak gestoten

Een accountant van een niet nader bekend gemaakt kantoor is door de raad van tucht uit het register geschrapt. Een 'doorhaling' in het register is de strengst mogelijke maatregel die de tuchtraad een accountant kan opleggen. De tuchtraad besloot daartoe omdat de accountant weigerde zijn medewerking te verlenen aan een kwaliteitstoets.

Het is vrij uitzonderlijk dat accountants uit de beroepsgroep worden gestoten. Volgens een woordvoerder van beroepsorganisatie het Nivra gebeurt het gemiddeld 1 à 2 keer per jaar. In 2003 werd, voor zover bekend, voor het laatst een accountant uit het register geschrapt.

Volgens de woordvoerder van het Nivra zal de identiteit van de accountant niet bekend worden gemaakt in verband met de privacy-bescherming van de boekencontroleur. De accountant die uit het vak is gezet heeft bij herhaling niet voldaan aan kwaliteitscriteria die de beroepsorganisatie stelt. De accountant kan tegen de uitspraak in beroep gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De zaak die door de beroepsorganisatie zelf aanhangig was gemaakt bij de raad van tucht is een van de vijf zaken die het Nivra vorig jaar aankondigde. De beroepsorganisatie diende in augustus vorig jaar tuchtklachten in tegen de leiding van vijf accountantskantoren omdat zij niet aan de kwaliteitscriteria voldeden of omdat zij aan een kwaliteitstoetsing weigerden mee te werken.

De procedures zijn onderdeel van een scherper toezicht in de accountantssector. In de nabije toekomst zal de Autoriteit Financiële Markten toezicht gaan houden op de grote accountantskantoren. De kleinere kantoren zullen onder supervisie van het Nivra blijven. Dat houdt onder meer in dat eens in de vier jaar de kwaliteit van een accountantskantoor getoetst wordt. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de ethische normen, de gedragsregels en de manier waarop accountants de opdrachten aanvaarden en uitvoeren. Nederlandse vennootschappen zijn door de wet verplicht een accountant opdracht te geven de cijfers te controleren.

De accountant die uit het vak is gestoten, zou volgens de zegsman van het Nivra wel kunnen proberen zich opnieuw in te schrijven. 'Maar de accountant zal weinig kans van slagen hebben.'