Van Geel: lucht is niet zo vuil

De lucht boven Nederland is mogelijk schoner dan gedacht. Dit zei staatssecretaris Van Geel (Milieubeheer) gisteren in een overleg met de Tweede Kamer.

Met zijn opmerking loopt de staatssecretaris vooruit op berekeningen die momenteel worden uitgevoerd door het Milieu en Natuur Planbureau (MNP), dat het kabinet voorziet van onderzoek naar de kwaliteit van wat wordt genoemd de fysieke leefomgeving. Uit deze berekeningen lijkt naar voren te komen dat de vervuiling door roet en fijnstof minder wordt. Ook is deze vervuiling een probleem van de steden.

Het Milieu en Natuur Planbureau beschikt over een over het hele land gespreid meetnet, voor het meten van de luchtkwaliteit. Dit meetnet geeft sinds twee jaar een vermindering van de luchtvervuiling door roet en fijnstof aan. Een oorzaak kan zijn dat er een nieuwe, verfijndere meetmethode wordt gebruikt.

'Wij denken dat dit de belangrijkste verklaring is', zegt een woordvoerder van het MNP. Andere verklaringen kunnen veranderde weersomstandigheden en anti-vervuilingsmaatregelen zijn, zoals het instellen van steeds meer tachtig-kilometerzones op snelwegen.

Het Milieu en Natuur Planbureau verwacht volgende week de definitieve berekeningen klaar te hebben.

De verschillen met eerdere meetresultaten zijn het grootst in het landelijk gebied. In Noord-Brabant en Limburg, die op vroegere kaarten rood ingekleurd waren, is de toestand nu minder ernstig. De vieze lucht concentreert zich op een aantal plaatsen, zoals varkenshouderijen.

Ook de lucht boven steden is minder vuil, maar nog steeds vuiler dan toegestaan. Sinds twee jaar zijn plannen voor de aanleg van nieuwbouwwijken, bedrijventerreinen en wegverbredingen stilgelegd, omdat Nederland de Europese normen voor fijnstof en stikstofdioxiden niet haalt. Mogelijk sterven jaarlijks 18.000 mensen voortijdig door de vervuilde lucht die ze inademen.