Stukken toch niet achteraf geheim

Het voorstel van het college van B en W van Zwolle om raadsstukken met terugwerkende kracht geheim te verklaren, wordt volgende week niet behandeld door de gemeenteraad. De raadsgriffie heeft het voorstel van de agenda gehaald, omdat het onduidelijk is of het collegevoorstel juridisch mogelijk is. Het gaat om 105 raadsstukken die de afgelopen periode onder geheimhouding zijn voorgelegd aan de raad, maar waarvan de geheimhouding niet officieel is bekrachtigd door de gemeenteraad. Zo'n bekrachtiging is wettelijk vereist. De gemeente Zwolle doet dit pas sinds september. De stukken die voor die tijd zijn behandeld, hebben onder meer betrekking op grondtransacties. De inhoud kan volgens het college de positie van de gemeente en de privacy van personen schaden.

Na kritiek van onder meer de oppositiepartijen D66 en SP is er twijfel ontstaan of het juridisch geoorloofd is op deze manier een fout te herstellen. Volgens H. Agterhuis van de Zwolse raadsgriffie spreken de instanties elkaar op dit punt tegen. 'Dan kun je het maar beter goed uitzoeken, voordat je een flater slaat', aldus Agterhuis. Het is volgens Agterhuis afhankelijk van de uitkomst of het onderwerp na de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart terugkeert op de agenda. Fractievoorzitter J. Zelle van D66 denkt dat van uitstel afstel komt. 'Het college wil de raad als klapvee gebruiken om een fout te herstellen. Dit staat haaks op de controlerende taak van de gemeenteraad. Na de verkiezingen zit er een nieuw college. Dat zal zijn vingers niet willen branden aan deze zaak.'