Smartengeld voor getuige parkmoord

Rotterdam, 24 febr. De rijksoverheid betaalt schadevergoeding aan Maikel, een jonge getuige bij de Schiedamse parkmoord, voor de ongeoorloofd harde wijze waarop hij is verhoord door de politie.

Pagina 3