Predikanten lijden stille armoede

Leeuwarden, 24 febr. 150 predikanten hebben een brandbrief aan het synodebestuur van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ondertekend, waarin zij de noodklok luiden over hun slechte financiële situatie. In steeds meer pastorieën heerst stille armoede. Sinds het bestaan van PKN is hun situatie slechter geworden.