Nederland slibt dicht met 'lelijke dozen'

Nederland moet duidelijk kiezen waar langs de snelweg mag worden gebouwd. Anders slibben de zones langs de snelwegen dicht met 'lelijke dozen'.

Woningen aan de A13, Rotterdam, de drukste snelweg van Nederland Foto Peter Hilz Nederland, Rotterdam, 30 augustus 2002 autosnelweg A13 Rotterdam- Overschie drukste snelweg van Nederland rond deze weg worden alle wettelijke milieu normen overschreden ( volgens de GGD is het wonen langs de rijksweg glijk aan het meeroken van 17 sigaretten per dag door invoeren van een max snelheid van 80 km/u, een geluidsscherm en ander asfalt is het iets beter geworden. bewoner rold haar zonnewering omhoog lawaai / stankoverlast / luchtverontreiniging / verkeer / milieuoverlast / geluidswal van Rijkswaterstaat / vervoer / auto / file / transport / woonomgeving / foto: Peter Hilz foto: Peter Hilz
Woningen aan de A13, Rotterdam, de drukste snelweg van Nederland Foto Peter Hilz Nederland, Rotterdam, 30 augustus 2002 autosnelweg A13 Rotterdam- Overschie drukste snelweg van Nederland rond deze weg worden alle wettelijke milieu normen overschreden ( volgens de GGD is het wonen langs de rijksweg glijk aan het meeroken van 17 sigaretten per dag door invoeren van een max snelheid van 80 km/u, een geluidsscherm en ander asfalt is het iets beter geworden. bewoner rold haar zonnewering omhoog lawaai / stankoverlast / luchtverontreiniging / verkeer / milieuoverlast / geluidswal van Rijkswaterstaat / vervoer / auto / file / transport / woonomgeving / foto: Peter Hilz foto: Peter Hilz Hilz, Peter

Dit stelt het Ruimtelijk Planbureau (RPB) in het vandaag verschenen rapport Bloeiende bermen, verstedelijking langs de snelweg.

In Nederland worden veel meer bedrijven, woningen en recreatievoorzieningen langs snelwegen gebouwd dan in het buitenland. Dat is opmerkelijk, aldus het RPB, want in het ruimtelijk beleid van Nederland is deze 'corridorbouw' altijd afgewezen. Nu het toch gebeurt, moeten bestuurders en ontwerpers aan de slag. 'Er valt nu nog iets te kiezen', aldus de opstellers van het rapport.

In het landelijk gebied moet vaker worden gekozen voor behoud van de open panorama's. In stedelijke gebieden zou de zone langs de snelweg juist meer 'allure' mogen krijgen, door méér gebouwen dichter op elkaar te bouwen en die nadrukkelijk richting snelweg te presenteren. Als voorbeeld noemen de onderzoekers het bouwen van bedrijven en showrooms in een geluidswand, zoals langs de A2 ten noordwesten van Utrecht.

Er moeten wat het RPB betreft specifieke ontwerpen worden gemaakt voor met name bedrijventerreinen langs de snelwegen. Veel bedrijven vinden het aantrekkelijk om zich langs snelwegen te vestigen, vooral in de buurt van knooppunten en afslagen, waarvan er in Nederland relatief veel zijn. Deze reeksen van bedrijventerreinen langs elke gemeentelijke op- en afrit dragen volgens de onderzoekers bij aan het gevoel dat Nederland 'vol' is. Dat gevoel wordt nog sterker als deze bedrijventerreinen in landelijke gebieden staan.

De onderzoekers stellen dat iedere locatie een eigen ontwerp vereist. Er zijn vele verschillen mogelijk. Zo kunnen bedrijven als een lint pal langs de snelweg worden gebouwd, zoals langs de A2 bij Zaltbommel, maar ook kunnen er parken worden aangelegd als buffer met daarachter gelegen woningen of bedrijventerreinen. 'De grootste ruimtelijke veranderingen vinden op dit moment niet plaats in de binnensteden, maar aan en buiten de stadsranden, met name de directe omgeving van de snelweg', aldus de onderzoekers.