MKB wil halvering gouden handdruk

Werkgevers willen een verkorting van de ontslagprocedure en een halvering van de ontslagvergoeding. Een gezamenlijk voorstel van deze strekking zouden de drie werkgeversorganisaties vanmiddag indienen tijdens een informeel overleg met de vakbeweging in de Sociaal-Economische Raad (SER).

Volgens het huidige ontslagrecht geldt voor werkgevers een opzegtermijn van een arbeidscontract van twee maanden, voor werknemers ligt dat op één maand. De drie werkgeversorganisaties die in de SER vertegenwoordigd zijn - VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO - vinden dat die opzegtermijn gelijk moet zijn.

Daarnaast willen de werkgevers af van de nu vaak standaard gehanteerde kantonrechtersformule waarbij ontslagen werknemers een maandsalaris per gewerkt dienstjaar als gouden handdruk krijgen uitgekeerd. 'In het Burgerlijk Wetboek staat nergens dat dat moet', zegt Suzanne van Dijk, secretaris juridische zaken van MKB-Nederland. Zij vindt dat de factor 'maandsalaris' gehalveerd moet worden.

De vakbonden hebben al bij voorbaat afwijzend gereageerd op de plannen van de werkgevers. Een woordvoerder van de vakcentrale FNV zei tegen persbureau ANP dat MKB-Nederland 'de glijbaan naar de WW met groene zeep heeft ingesmeerd'. Hij vindt de door werkgevers geconstateerde 'ongelijkheid' in het ontslagrecht terecht omdat werknemers nu eenmaal een 'ongelijke positie' hebben. 'Het is voor werkgevers makkelijker om nieuw personeel te vinden dan voor een werkloze een nieuwe baan.'

Het overleg van vanmiddag moet uitmonden in een SER-advies aan het kabinet over de economie op de middellange termijn. Minister De Geus van Sociale Zaken moet uiteindelijk met nieuwe wetgeving op het gebied van ontslagrecht komen.

Van Dijk van MKB-Nederland kent het standpunt van de vakbeweging en is pessimistisch over een eensluidend advies aan de minister. 'De kans is 100 procent dat we er vanmiddag niet uitkomen', zei ze vanochtend.