Meer controle voor topsporters België

Brussel, 24 Febr. Circa vijfhonderd Belgische topsporters moeten dit jaar elke dag twee uur in de voormiddag en twee uur in de namiddag bereikbaar zijn voor dopingcontroles. De kranten De Standaard en Het Nieuwsblad schrijven dit vanochtend. De Vlaamse Gemeenschap wil met deze maatregel het aantal controles buiten de wedstrijden fors verhogen en komt zo tegemoet aan de eisen van het internationaal dopingbureau WADA.