`Late openheid over Maeslantkering`

Den Haag, 24 febr. Staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) erkende gisteren dat de Tweede Kamer eerder informatie had moeten krijgen over technische problemen met de Maeslantkering, de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. Zij benadrukte dat de veiligheid op geen enkel moment in het geding is geweest. Vier jaar geleden waren de problemen al bij Rijkswaterstaat bekend. Schultz ontkende dat zij nu al zou denken aan dijkverzwaring in het achtergelegen gebied.