Harde motie voor Antillen

De Tweede Kamer gaat alleen akkoord met bestuurlijke hervormingen en schuldaflossing op de Nederlandse Antillen, als de Antilliaanse regering bereid is Antilliaanse criminelen zelf op te vangen.

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde gisteren een motie die minister Pechtold (Koninkrijksrelaties, D66) daartoe verplicht. Met het aannemen van die motie staan onderhandelingen over die hervormingen en de schuldsanering op losse schroeven. De Antilliaanse regering had vooraf laten weten de koppeling met het terugzenden van Antilliaanse criminelen onacceptabel te vinden. Ook Pechtold had de motie om deze reden ontraden.

De motie brengt niet alleen Pechtold (Koninkrijksrelaties) in een lastig parket, maar ook minister-president Balkenende als voorzitter van de rijksministerraad. Eind vorig jaar deed Balkenende tijdens onderhandelingen op Curaçao ter voorbereiding van de rondetafelconferentie in maart namens Nederland nog vergaande toezeggingen over sanering van de schulden (2,4 miljard euro).

Nadat er op de vergadering overeenstemming was bereikt over de schuldsanering - het belangrijkste voorbehoud van Nederlandse zijde was dat de Antillen geen nieuwe schuldenopbouw mochten aangaan - zei Balkenende letterlijk over de slotverklaring: 'dit document vertegenwoodigt onze officiële verplichting om met elkaar het proces in te gaan.'

Volgens een woordvoerder van Pechtold zal de minister de consequenties van de aangenomen motie zo snel mogelijk bespreken in de ministerraad. Minister Verdonk had voorafgaand aan het debat in een gezamenlijke brief van haar en Pechtold aan de Tweede Kamer laten weten geen behoefte te hebben aan koppeling van de verwijderingsregeling aan onderhandelingen met de Antilliaanse regering, omdat zij voor invoering ervan geen instemming nodig heeft. Zij gaat er van uit dat Nederland een dergelijk verwijderingsbeleid eenzijdig, zonder instemming kan invoeren.