de stemming

Tucht en orde

Aan de Saftlevenstraat in Rotterdam is deze week een plaquette onthuld die is opgedragen aan de schrijver Bordewijk en zijn roman Bint. De tekst van de plaquette luidt: 'Aan Bint, strenge romanfiguur van F. Bordewijk. Zijn leerlingen: Whimpysinger, De Moraatz, Neutebeum, Nittikson, Surdie Finnis, Te Wigchel, Kiekertak, Taas Daamde, Peert, Punselie, Klotterbooke.'

De plaquette is het directe gevolg van een op 14 november 2002 door de Rotterdamse gemeenteraad aangenomen motie van de Stadspartij Rotterdam. Fractieleider Manuel Kneepkens van die partij wees er toen op dat de Saftlevenstraat, waar Bint volgens Bordewijk woonde, 'vreemd genoeg ook de eerste straat in Rotterdam is waar nu beveilingscamera's zijn gehangen'.

Kneepkens' redenering luidde dat 'de roman van tucht en orde' Bint daarom 'als een (literaire) voorafbeelding van het strenge veiligheidsbeleid van het huidige college van burgemeester en wethouders kan worden gezien'. Hij stelde voor dat 'het college dat [met een plaquette] tot uitdrukking brengt'. Kneepkens wilde de lijst met 'dankbare leerlingen' van Bint uitbreiden met de namen van de leden van het college: 'Opstelten, De Faria, Van Sluis, Pastors, Hulman, Bolsius, Janssens, Van der Tak, college van B en W Rotterdam, 2002-2006.' Deze uitbreiding heeft de plaquette echter niet gehaald. (GP)

Fries gebrabbel

Oefenen in het Fries? Nee, niet nodig. D66-fractievoorzitter Hans van der Veen in de Groninger gemeenteraad redt zich wel tijdens het Friestalige verkiezingsdebat van aanstaande dinsdag in de Martinistad. 'Ik heb een paar jaar in Friesland gewerkt en spreek wat steenkolenfries. Ik ben eigenwijs genoeg om te denken dat wat ik brabbel wel verstaan wordt.' Een op de drie Groningse raadsleden is Friestalig, ontdekte Bernlef, de Friese studentenvereniging in Groningen. Tijd voor het eerste lokale Friestalige debat dat buiten it heitelan plaatsvindt. CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie en Student&Stad schuiven aan, onder wie VVD-raadslid Betty de Boer. De geboren Friezin woont zestien jaar in Groningen. 'Hoewel ik Fries niet dagelijks spreek, red ik me ermee. Oefenen lijkt me dus onzin.' Het debat vindt ze leuk: 'Misschien kan ik nog wat aanhang ronselen bij Bernlef.' (KdM)

Zwaar geschut

Minister Donner (Justitie, CDA) wil dat de overheid sneller ingrijpt bij probleemgezinnen. Kinderen moeten sneller onder toezicht geplaatst worden, aanstaande ouders moeten opvoedingscursussen krijgen. 'Als er sprake is van ernstige bedreiging van de opvoeding van een kind, moeten we sneller ingrijpen.'

Donner deed deze opmerkingen vanochtend niet alleen als minister, maar ook als campaigner voor het CDA. Donner was de gast in de Keek op de dag, een dagelijks persgesprek van een CDA-prominent met journalisten.

Deze week kwamen fractievoorzitter Verhagen, minister De Geus en staatssecretaris Wijn al langs in de fractiekamer. Ze vertellen een nieuwtje en geven commentaar op de actualiteit. Op die manier krijgen de bekende CDA-gezichten een grotere rol in de campagne van het CDA. Maar de CDA'ers gaan ook het land in. Dit weekend is Donner te zien in Friesland en Flevoland, zei campagneleider Jack de Vries op de bijeenkomst. Donner: 'De Noordoostpolder, om precies te zijn.' (GV)

Aldus...

'Als ik premier ben, zal Nederland niet meer als een haantje de voorste vooraan staan om Bush uit de brand te helpen.' (PvdA-leider Wouter Bos gisteren tijdens een gastcollege aan de VU)

'Ik zie vaak hoe schandalig minister Verdonk door de linkse partijen wordt behandeld in de Tweede Kamer, dan wil ik ze soms de nek omdraaien.' (VVD'er Charlie Aptroot gisteren op een campagne-avond in Wassenaar)

Vrede in Rotterdam

CDA-wethouder Geluk en Pastors van Leefbaar Rotterdam hebben hun ruzie net op tijd bijgelegd.

De Rotterdamse CDA-wethouder Leonard Geluk heeft zich bij een etentje verzoend met lijsttrekker Marco Pastors van Leefbaar Rotterdam. Voor het diner, dat werd gehouden op het stadhuis, hadden ze beiden een secondant meegenomen. Er was ook een bemiddelaar. Sinds het CDA Pastors wegens 'moslimonvriendelijke uitspraken' dwong te vertrekken, waren de verhoudingen verkild. Nu gaat het beter. Gisteravond kozen de twee lijsttrekkers er zelfs voor naast elkaar te gaan zitten, tijdens een debat tussen de Rotterdamse lijsttrekkers dat was georganiseerd door NRC Handelsblad. En ze waren het ook vaak eens. Vaker dan met de PvdA, in elk geval. Zo willen CDA en Leefbaar Rotterdam minder zwarte scholen, door de invoering van gemengde wachtlijsten. 'Wij willen een gemengde samenleving, met gemengde scholen', zei Pastors. Jantine Kriens, beoogd wethouder voor de PvdA, zei dat op 'concentratiescholen', zoals zij zwarte scholen noemde, vaak de beste prestaties worden geleverd: 'Daar moeten we voorhoedescholen van maken, in plaats van altijd maar te praten over de kleur van mensen.'

Soortgelijke verschillen waren er toen het ging over radicalisering en over woningbouw. Pastors was 'het wel met Leonard eens' dat radicaliserende jongeren 'óók een probleem zijn voor moslims zelf' en dat het nodig is daarover in gesprek te gaan met besturen van moskeeën en scholen. Jantine Kriens wilde de methode toepassen van 'de drie a's: aanbellen, aankijken, aanspreken - want dat hebben we de afgelopen vier jaar te weinig gedaan'. Leonard Geluk: 'We weten niet eens bij wie we aan moeten bellen. Nee, je moet beginnen met de o van opzoeken. En daar heb je die moskeeën en die scholen voor nodig.'

Wat woningbouw betreft, wil de PvdA 'het beleid dat wij net zijn begonnen al weer stoppen', zei VVD-lijsttrekker George van Gent. Het college van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD probeert de 'witte vlucht' tegen te gaan door de bouw van meer (middel)dure woningen. De PvdA wil, staat in het verkiezingsprogramma, 'meer mogelijkheden tot sociale woningbouw dan binnen het huidige collegebeleid'. 'Wij willen bouwen voor Rotterdammers', zei Jantine Kriens, 'want die hebben veel potentie'. (GP)

Agenda

CDA viert carnaval

Premier Balkenende is morgen bij het carnaval in Den Bosch en Tilburg, terwijl zijn collega Van der Hoeven (Onderwijs) in Maastricht feest viert. Karla Peijs (Verkeer) viert het carnaval boven de rivieren, in Rijswijk en Utrecht.

ChristenUnie in Ede

De ChristenUnie organiseert vanavond een verkiezingsbijeenkomst in 'De Reehorst' in Ede. Om half acht zal voorman André Rouvoet een korte toespraak houden. Locatie: Bennekomseweg 24, Ede. Aanvang: 19.00 uur.

SP in Hengelo

Fractievoorzitter Jan Marijnissen van de SP is vanavond te gast in een politiek café in Hengelo. De discussie zal gaan over topsport en ouderenbeleid. Locatie: : Beurscafé, de Nieuwe Bibliotheek, Hofstedestraat, Hengelo. Aanvang: 20.00 uur.