Correctie

In de bekorte versie van zijn Kellendonklezing (Boeken, 17.02.06) schrijft Joost Zwagerman dat Anil Ramdas 'enkele maanden na publicatie van mijn roman De Buitenvrouw (1994)' een groot artikel aan onder meer dat boek wijdde. Dat stuk stond op 14 maart 1997 in deze krant. De hele tekst van Zwagermans lezing staat op de website van De Revisor. Het juiste adres is www.revisor.nl