Zedenpolitie Nigeria cel in

De toepassing van de shari'a, het islamitische recht, stuit in Noord-Nigeria op problemen. De federale overheid heeft de inzet van een islamitische zedenwacht in de noordelijke staat Kano verboden. De zedenwacht, hisbah geheten, zou als 'parallelle politie' fungeren. Ook zouden voorbereidingen zijn getroffen om honderd jongeren naar fundamentalistische trainingskampen in het buitenland te sturen. Nu heeft de landelijke veiligheidsdienst twee leiders van de hisbah gearresteerd. Die worden op een onbekende plek vastgehouden.

De zedenpolitie werd enkele jaren geleden opgericht om 'onzedelijk en a-sociaal gedrag' te bestrijden. Ze regelt het verkeer, stuurt bedelende kinderen van de straat en wordt ingezet als ordedienst tijdens grote religieuze bijeenkomsten. De hisbah verschaft werk aan 9.000 met knuppels bewapende jongeren. In theorie moeten zij ook mensen berispen die zich niet aan de shari'a houden, maar tot dusver werd dat nauwelijks uitgevoerd.

Tot de gouverneur van Kano bepaalde dat vrouwen niet langer een taxibrommer, het belangrijkste openbare vervoermiddel in Kano, mogen nemen. Vrouwen die achterop zitten, raken de mannelijke bestuurder aan, aldus de gouverneur, en dat is in strijd met islamitische voorschriften. Vrouwen mogen voortaan alleen nog driewielige taxi's nemen.

Veel vrouwen trekken zich niets van de gouverneur aan omdat hij te weinig driewielers heeft ingekocht. Daarom trekt de hisbah sinds een paar weken ten strijde tegen brommerrijdende vrouwen en hun chauffeurs. 'Mobiele rechters' nemen de voertuigen in beslag en delen bekeuringen uit.

De politie is de brommerrijders nu te hulp geschoten door de mobiele rechters in elkaar te slaan. De landelijke vereniging van moslimstudenten spreekt van een 'walgelijk en onacceptabel complot'. 'De Nigeriaanse burger heeft al zijn vertrouwen in de overheid verloren', zegt een woordvoerder. 'Dankzij de hisbah is Kano vreedzamer dan ooit.'

    • Pauline Bax