VROM: daken stortten in door fout

Constructiefouten zijn de oorzaak van het volledig of deels instorten van 85 daken in Oost-Nederland eind november 2005. Het sneeuwde hard op 26 en 27 november, maar de daken beantwoordden op papier aan de bouwkundige eisen en hadden het moeten houden.

Dat is de voorlopige conclusie van de inspectie van het ministerie van VROM, dat eind november besloot in kaart te brengen wat misging. In totaal stortten 36 daken volledig in en 49 gedeeltelijk. Honderden gebouwen liepen schade op.

Eind april komt het ministerie met de definitieve bevindingen van het onderzoek. Vast staat al wel dat het niet alleen ging om platte daken, maar ook om puntdaken. Het (deels) instorten van de daken gebeurde met name bij fabrieken, winkelcentra en congreshallen, maar ook bij maneges, sporthallen en scholen.

Volgens een woordvoerder van VROM wijkt de constructie van de betrokken daken mogelijk af van de regelgeving. De woordvoerder: 'Bouten die worden gebruikt om stalen spanten met elkaar te verbinden, zijn dan bijvoorbeeld lichter dan de norm. Terwijl de spanten, waar de basis van het dak op steunt, wel weer goed zijn - en dus te zwaar voor de bouten.'

Vorig jaar november voerde het ministerie een nieuwe richtlijn in voor de belasting van daken door hevige regenval. Aanleiding waren incidenten met lichte platte daken na hevige hoosbuien. De richtlijn moet het voor architecten en constructeurs makkelijker maken om rekening te houden met de belasting van daken door regenwater. Zo moet de dakbedekking voldoende stijf zijn, om te voorkomen dat er plassen blijven liggen. Anders kan het dak op het laagste punt, waar het water naar toestroomt, doorbuigen en bezwijken. Een aparte rekenmethode voor dakbelasting door sneeuw is er niet.

Vorig jaar november viel er volgens het KNMI zo'n twintig centimeter sneeuw. Het was een paar graden boven nul, waardoor de sneeuw inzakte en verzwaarde. In verse sneeuw die valt onder het vriespunt zit veel lucht, deze weegt minder. Het gewicht van een centimeter sneeuw staat dan gelijk aan een millimeter regen.'