Verhaeren wordt technisch directeur zwembond

Jacco Verhaeren (36) treedt in dienst als technisch directeur van de Nederlandse zwembond (KNZB). Tijdens een vergadering in Nieuwegein stemde het bestuur gisteravond in met de voordracht van de trainer-coach uit Eindhoven, die onder anderen olympisch kampioen Pieter van den Hoogenband begeleidt.

Met Verhaerens parttime-aanstelling (één dag in de week) komt de zwembond volgens voorzitter Erik van Heijningen tegemoet aan 'het zwaarwegende en deskundige advies' van sportkoepel NOC*NSF. Technisch adviseur Ad Roskam van de sportkoepel, oud-topsportcoördinator bij de KNZB, stelde in december een actieplan op over de (her)inrichting van het topsportbeleid bij zijn voormalige werkgever. Kern van het advies: de bond moet kiezen voor twee steunpunten (Eindhoven en Amsterdam) en een technisch eindverantwoordelijke aanstellen, die daadkrachtig leiding gaat geven aan het nationale topzwemmen.

Aan beide wensen van de sportkoepel, met 250.000 euro per jaar de voornaamste geldschieter van de bond waar het om de topsport gaat, heeft de KNZB gehoor gegeven. Het betekent onder meer dat de stichting Topzwemmen West-Nederland uit Dordrecht, met onder anderen topsprintster Inge Dekker, definitief niet in aanmerking komt voor financiële steun.

Verhaeren hoopt volgende week zijn contract te tekenen. Het enige punt van discussie is nog de invulling van de - al dan niet tijdelijke - stuurgroep topsport, waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn en die als intermediair moet fungeren tussen NOC*NSF enerzijds en de bond anderzijds.

Maar zowel Van Heijningen als Verhaeren denkt dat die horde snel genomen zal worden. 'Van belang is dat ik het onvoorwaardelijke vertrouwen krijg van het bestuur, en niet wordt overruled', zegt de laatste. 'Het gaat om korte lijnen, snelle beslissingen, want zoveel tijd hebben we niet meer.'

In oktober deed de oud-rugslagzwemmer uit Rijsbergen al zijn beklag bij de bond over het in zijn ogen stagnerende Nederlandse topzwemmen, zoals dat pijnlijk aan het licht kwam bij de WK langebaan (50 meter) in Montréal (één zilveren medaille). Verhaeren signaleerde 'een gebrek aan leiderschap' en 'veel te veel vrijblijvendheid en dat op alle niveaus'. Hij was niet de enige die intern de noodklok luidde, en het gebrek aan daadkracht en samenhang hekelde.

Verhaerens conclusies werden gedeeld door NOC*NSF, die in de aanloop naar de Spelen van Peking (2008) harde(re) eisen stelt aan de olympische bonden. Voor de sportkoepel was hij de enige die schoon schip kon maken. Verhaeren stemde in met de kandidatuur. 'Ik zie op dit moment geen andere geschikte kandidaten en bovendien: er moet íets gebeuren.'

Volgens Verhaeren is de individualisering te ver doorgeschoten. 'Met alle respect, maar nu is het zo dat zelfs de reserve van de estafetteploeg zijn of haar eigen plan mag trekken. De laatste jaren is gebleken dat te veel keuzevrijheid voor de subtoppers niet werkt. Alleen de echte toppers - en dan heb ik het over degenen die meedoen om de medailles bij WK's en Olympische Spelen en die zich dus hebben bewezen - hebben het recht afwijkende keuzes te maken.'

Verhaeren wil dan ook de teugels aanhalen, de groepsaanpak nieuw leven inblazen en 'vooral de versnippering van kennis en talent tegengaan' want 'veel zogenaamde topsportstichtingen zijn louter en alleen gebaseerd op het feit dat ze een sponsor hebben, niet op de inhoud van het programma en de prestaties'. In Amsterdam zal hij twee rivaliserende partijen op één lijn moeten zien te brengen: Topzwemmen Amsterdam en de zich daarvan afgescheiden groep van trainer-coach Fedor Hes en diens voornaamste pupil Marleen Veldhuis.

Verhaeren is en blijft tevens in dienst als technisch directeur van het Nationaal Zweminstituut Eindhoven. Maar van conflicterende belangen is volgens KNZB-voorzitter Van Heijningen geen sprake. 'Jacco is een alom gerespecteerd zwemtrainer in Nederland, die denkt en handelt in de geest van de topsport. Zo iemand hebben wij nodig.'

Van Heijningen is daarnaast vooral ingenomen met de nu toegezegde financiële steun van NOC*NSF, gelet op de EK langebaan in Eindhoven (2008). 'Om zoiets alleen van de grond te tillen zou voor ons een vreselijk moeilijke klus zijn.'

    • Mark Hoogstad