Technische opleiding vmbo biedt kansen 2

Centrum Onderwijs en Arbeidsmarkt Universiteit Maastricht

Het SCP liet weten dat de werkloosheid van allochtone jongeren 40 procent is. Het CBS stelt dat dit 26 procent moet zijn en dat het SCP overdrijft, met 14 procent. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen.

Wat echter het grootste probleem is, wordt door gesteggel over 40 of 26 procent aan de aandacht onttrokken. Dat is dat een werkloosheid van 26 procent ook veel te hoog is. En ook dat volgens beide instituten de werkloosheid onder allochtone jongeren vier- of zelfs vijfmaal zo hoog is als onder autochtone jongeren. De werkloosheid van allochtone jongeren is het probleem, niet de cijfers.

    • Dr. George Musken Doca Bureaus