Snelheidslimiet dreigt voor Duitse Autobahn

BRUSSEL, 23 FEBR. - Europees Commissaris Barrot (Verkeer) onderzoekt de mogelijkheid om Europese snelheidslimieten in te voeren. Dat kan betekenen dat er een absolute limiet gaat gelden op de Duitse Autobahn. Duitsland is het enige land in de Europese Unie waar op delen van het autosnelwegennet geen limiet geldt. Barrot wilde niets zeggen over de hoogte van de snelheidslimiet. Hij wil vooral dat EU-landen hun maximumsnelheden op elkaar afstemmen om de verkeersveiligheid te verbeteren. ”Ik wil deskundigen uit de EU-landen samenbrengen en dan kunnen we de regels harmoniseren”, aldus Barrot.