Servië met sancties van EU bedreigd

De Europese Unie heeft Servië met nieuwe sancties gedreigd als de voortvluchtige, wegens oorlogsmisdaden gezochte Ratko Mladic niet wordt uitgeleverd aan het Joegoslavië-tribunaal. In de Servische media is ook gisteren weer gemeld dat Mladic is aangehouden.

Olli Rehn, eurocommissaris voor uitbreiding, zei gisteren dat als Mladic niet voor 5 april is uitgeleverd, de EU overleg met Servië over een nieuw samenwerkingsakkoord uitstelt. 'Het is nu aan Servië om te bepalen of het een Europese toekomst of een nationalistisch verleden wil hebben.' Rehn herhaalde vandaag dat de EU een associatie- en stabilisatiepact met Servië uitstelt als Mladic niet wordt uitgeleverd.

Ondanks nieuwe ontkenningen van de Servische regering en van de hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal, Carla Del Ponte, stonden gisteren de Servische media opnieuw in het teken van een Mladic-hype. Sommige kranten meldden dat de oud-bevelhebber van de Bosnische Serviërs is gelokaliseerd en dat wordt gepoogd hem aan te houden, volgens andere is hij omsingeld en weet de regering niet wat nu te doen, weer andere meldden dat Mladic is gepakt en in Belgrado gevangen zit.

Andere bladen hielden zich gisteren bezig met de vraag wie de geruchten over Mladic' arrestatie in omloop brengt. Daarbij wordt gedacht aan 'kringen rond het Joegoslavië-tribunaal', westerse inlichtingendiensten (vooral de Britse MI5), en agenten van de Servische geheime dienst BIA die sympathiseren met de oppositie. Het doel van de geruchten zou zijn de regering onder druk te zetten. Maar ook de Servische regering zelf wordt genoemd als bron van de geruchten; zij zou ze in omloop brengen om aan te tonen dat ze ijverig op Mladic jaagt.

Een adviseur van premier Kostunica, die gisteren opnieuw ontkende dat Mladic was gepakt, voorspelde dat in een volgend stadium berichten de ronde zullen doen dat Mladic is opgepakt en vervolgens ontsnapt.

Uit een peiling van een Amerikaans bureau bleek gisteren dat Mladic de op twee na populairste politieke persoonlijkheid is in Servië: 33,3 procent van de Serviërs denkt gunstig over hem. Populairder waren alleen twee leiders van de rechts-extremistische en ultra-nationalistische Servische Radicale Partij.