Kamer wil toets inburgeringswet

Den Haag, 23 febr. De Tweede Kamer laat een onafhankelijke uitvoeringstoets houden van de nieuwe Wet Inburgering. Aanleiding voor de toets zijn de zorgen die er bestaan over de uitvoering van de nieuwe wet. Mogelijk levert de toetsing wel vertraging op voor de invoeringsdatum van medio 2006. Het presidium van de Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een verzoek van de Kamercommissie Integratiebeleid. Het Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (ACTAL) is gevraagd de toets uit te voeren en de resultaten voor 1 mei klaar te hebben.