Geen verband tussen leenrecht en volgrecht

Het hoofdartikel van 11 februari legt ten onrechte een verband tussen het volgrecht voor beeldende kunst en het bestaande leenrecht voor auteurs. Dat auteurs op grond van een `regeling` sinds eind jaren tachtig en wettelijk sinds 1995 recht hebben op een vergoeding voor de boeken die door bibliotheken worden uitgeleend, is een zaak waarvoor auteurs sinds de jaren dertig strijd hebben geleverd.

Voor de Vereniging van Letterkundigen en haar rechtsopvolger, de Vereniging van Schrijvers en Vertalers, is het bestaande leenrecht een groot goed. Met de stichting LIRA, die verantwoordelijk is voor de verdeling van de gelden, zijn wij als auteursorganisatie zeer tevreden: van bureaucratische rompslomp is geen sprake en de administratiekosten van genoemde stichting zijn alleszins redelijk.